Usługi kadrowe

Wyręczamy Klientów w zarządzaniu kadrami i płacami, zapewniając bezpieczeństwo i komfort prowadzenia biznesu. Oferujemy kompleksowe usługi kadrowe z wykorzystaniem autorskiego systemu rozliczania czasu pracy. Obejmujemy pieczą wynagrodzenia pracowników. W przypadku kontroli ZUS/PIP, uczestniczymy w niej jako Twój pełnomocnik.

Zakres usług

  • Prowadzenie wirtualnych teczek pracowników
  • Rozliczanie czasu pracy
  • Sporządzanie dokumentacji z zakresu nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy
  • Prowadzenie całości spraw związanych z kalendarzami pracowników (urlopy wypoczynkowe, chorobowe, macierzyńskie, ewidencja urlopów etc.)
  • Prowadzenie i aktualizacja rejestru badań lekarskich i szkoleń BHP
  • Kompletowanie dokumentacji pracowników w celu ustalenia kapitału początkowego
  • Sporządzanie wewnętrznych regulaminów (regulamin pracy, regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, siatka wynagrodzeń, systemy motywacyjne)
  • Obsługa zatrudnienia osób w ramach umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia, umowy o dzieło)
  • Obsługa kontroli Państwowej Inspekcji Pracy i ZUS
  • Inne usługi – zgodnie z potrzebami

Usługi księgowo-kadrowe i doradztwo podatkowe w Zabrzu